YEREL YÖNETİMLER ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI

1-YEREL YÖNETİMLER ADAY ADAYLIĞI EĞİTİMİ

Mart 2014’te yapılacak yerel yönetimler seçimlerinde Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi üyesi, Belediye Meclisi üyesi aday adayı olarak başvuracak üyelerimizle Muhtar adaylarının eğitimi amacıyla CHP Genel Merkezi veya Eğitim Komisyonu tarafından bir eğitim programı planlanmıştır.

-Eğitim konusunda katılım bedeli, banka hesap nosu, ödeme işlemleri ile ilgili dikkat edilecek hususlar, internet üzerinden başvuru, eğitimin yapılacağı tarih, yer gibi konularda detaylı bilgi almak için 0 (252) 412 48 00 ile 0 (252) 412 26 94 nolu numaralardan CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nı arayabilirsiniz.

2-YEREL YÖNETİMLER SEÇİMİ

2014 yılı Yerel Yönetimler Genel seçimin başlangıç tarihi 1 Ocak 2014, oy verme günü de 30 Mart 2014 olacaktır.

A)ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU TARİHİ:

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Yerel Yönetimler Genel seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler başvurularını 08.07.2013 ile 31.07.2013 tarihleri arasında yapabileceklerdir.

B)İSTİFA:

1-Görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyen İl İlçe ve Belde başkanları ile Yönetim Kurulu üyelerinin en geç 15.07.2013 pazartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekmektedir.

(Yüksek Seçim Kurulunun 20.12.2003/1268 sayılı kararına göre belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin de istifası gerekmektedir.

2-Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Meclisi üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve Muhtarların istifa etmeleri zorunlu değildir. Bunlar seçilmeleri halinde (15) gün içinde tercih haklarını kullanırlar. (2792 SK m.17)

3-İstifa dilekçelerini Belde Başkanı ve yöneticileri İlçe başkanlığına, İlçe Başkanı ve yöneticileri İl Başkanlığına, İl başkanı ve yöneticileri Genel Sekreterliğe bildirmek zorundadır.

4-İl Başkanlıkları istifa edenlerin adı soyadı ve görevlerini, istifayı izleyen bir hafta içinde liste halinde Genel Sekreterliğe bildireceklerdir.

3-ADAYLIK BAŞVURULARI

-Yerel Yönetimler seçimleri aday adayı olmak isteyenler başvurularını aşağıdaki biçimde yapacaklardır.

a)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olmak isteyenler başvurularını İl Başkanlığı’na,

b)İl merkezinde ve ilçelerde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeliklerine aday olmak isteyenler başvurularını o seçim çevresinin İlçe Başkanlığı’na,

c)Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliğine aday olmak isteyenler başvurularını, bağlı bulunduğu İlçe Başkanlığı’na

yapacaklardır.

-Aday olmak isteyen aday adaylarından başvuru dilekçesiyle birlikte verecekleri belgeler ile yapacakları bildirimlerden oluşan bir dosyanın birlikte alınması gerekmektedir.

-Tüzüğe göre haklarında ihraç ve kınama gibi (bir yıllık süre dolmamışsa) cezası verilmiş olanlar ile yasalara göre adaylıklarında engel olanlar ve yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmemiş olanlar adaylık için başvuramazlar.

Aday adaylığı başvurusu yapacak kadın, genç ve engellilerden ödenti alınmayacaktır.

İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER:

*Adaylık İstem Belgesi

*Tanıtım Belgesi

*Nüfus Cüzdanının Onaylı Örneği

*Öğrenim durumunu gösterir belge

*Savcılıktan alınmış adli sicil belgesi

*İki adet fotoğraf

*Yeterlik Belgesi (adaylığa ve seçilmeye engel bir durumu olmadığına ilişkin bildirim)

*Ödenti makbuzu (Banka dekontunun açıklama kısmında aday adayı olunacak yer Büyükşehir-İl-İlçe-Belde olarak belirtilmelidir.)

*Kısa bir özgeçmiş

*İl-İlçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğinden istifalarına ilişkin belge

*Partinin düzenlediği Yerel Yönetici eğitimlerine katıldığına ilişkin bildirim

*Taahhütname

Bu belgelerin örnekleri ilişik olarak sunulmaktadır.

Adaylık başvuruları için gerek hazırlanacak dosya gerekse ödentiler konusunda ayrıntılı bilgi için 0 (252) 412 48 00 ile 0 (252) 412 26 94 nolu numaralardan CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’nı arayabilirsiniz.